תקן חומרים

אי-שר

תעשיות מתכת בע"מ

מעבדת חומרים ומטרולוגיה

EI-SHAR

.METAL INDUSTRIES LTD

מעבדת חומרים ומטרולוגיה

אי-שר

תעשיות מתכת בע"מ

EI-SHAR

.METAL INDUSTRIES LTD

לכבוד: היידור

18, פברואר, 2021

הנדון: בדיקת Rohs לדלת ומשקוף

בדיקת דלת:

אלמנט

תחום מותר עפ"י התקן

ערך נמדד

Mercury (Hg)

רעילות

1000ppm

_

Chromium (Cr)

רעילות

1000ppm

_

Barium (Br)

מסרטן

100ppm

_

Cadmium (Cd)

מסרטן

100ppm

29.71ppm

Lead (Pb)

רעילות

1000ppm

35.68ppm

אלמנט: Mercury (Hg)

רעילות

תחום מותר עפ"י התקן: 1000ppm

ערך נמדד: -

אלמנט: Chromium (Cr)

רעילות

תחום מותר עפ"י התקן: 1000ppm

ערך נמדד: -

אלמנט: Barium (Br)

מסרטן

תחום מותר עפ"י התקן: 100ppm

ערך נמדד: -

אלמנט: Cadmium (Cd)

מסרטן

תחום מותר עפ"י התקן: 100ppm

ערך נמדד: -29.71ppm

אלמנט: Lead (Pb)

רעילות

תחום מותר עפ"י התקן: 1000ppm

ערך נמדד: -35.68ppm

בדיקת משקוף:

אלמנט

תחום מותר עפ"י התקן

ערך נמדד

Mercury (Hg)

רעילות

1000ppm

_

Chromium (Cr)

רעילות

1000ppm

217.06ppm

Barium (Br)

מסרטן

100ppm

0.11ppm

Cadmium (Cd)

מסרטן

100ppm

11.13ppm

Lead (Pb)

רעילות

1000ppm

125.01ppm

אלמנט: Mercury (Hg)

רעילות

תחום מותר עפ"י התקן: 1000ppm

ערך נמדד: -

אלמנט: Chromium (Cr)

רעילות

תחום מותר עפ"י התקן: 1000ppm

ערך נמדד: 217.06ppm

אלמנט: Barium (Br)

מסרטן

תחום מותר עפ"י התקן: 100ppm

ערך נמדד: 0.11ppm

אלמנט: Cadmium (Cd)

מסרטן

תחום מותר עפ"י התקן: 100ppm

ערך נמדד: 11.13ppm

אלמנט: Lead (Pb)

רעילות

תחום מותר עפ"י התקן: 1000ppm

ערך נמדד: 125.01ppm

תוצאות בדיקה של הדגם הנבדק הינן בתחום המותר בדרישות תקן תאימות RoHS (הנחיה EC2011/65/EU)

מסקנה: דגם הדלת והמשקוף שנבדקו "מתקבלים".

בכבוד רב,

איזנברג שלמה-מטלורג

מנהל מעבדות חומרים ומטלורגיה אי-שר

אי-שר בע"מ

הנביאים 35, קרית-אתא

טלפון: 04-8445583

פקס: 04-8445582

:Email Address

ei-shar@bezeqint.net

:Home Page

www.ei-shar.com