IRUS >>

חומרים טבעיים   עמיד במים     10 שנות אחריות

דגם

אירוס

אחד מהדגמים הקלאסיים
והפופולריים בישראל.
דלת בעלת פסים מחורצים
המעניקים מראה רחב ומזמין.

לבן

בז'

מידות כנף

510  |  600  |  650  |  700 |  750  |   800  |  850  |   900

דגם

אירוס

אחד מהדגמים הקלאסיים והפופולריים בישראל. דלת בעלת פסים מחורצים המעניקים מראה רחב ומזמין.

לבן

בז'

מידות כנף

510 | 600 | 650 | 700

750 | 800 | 850 | 900

חומרים טבעיים

עמיד במים

10 שנות אחריות