LOTUS >>

חומרים טבעיים   עמיד במים     10 שנות אחריות

דגם

לוטוס

דלת בעלת מראה סימטרי
יחודי המתאים במיוחד לעידן
המודרני, ומעניק שדרוג
משמעותי לחלל החדר.

לבן

מידות כנף

510  |  600  |  650  |  700 |  750  |   800  |  850  |   900

דגם

לוטוס

דלת בעלת מראה סימטרי יחודי המתאים במיוחד לעידן המודרני, ומעניק שדרוג משמעותי לחלל החדר.

לבן

מידות כנף

510 | 600 | 650 | 700

750 | 800 | 850 | 900

חומרים טבעיים

עמיד במים

10 שנות אחריות