NOFAR BLACK >>

Document

חומרים טבעיים   עמיד במים     10 שנות אחריות

דגם

נופר

דלת חלקה קלאסית המעניקה
מראה נקי ומתמזגת באופן
מושלם בכל חדר או חלל
שתבחרו להציב אותה.

שחור

מידות כנף

510  |  600  |  650  |  700 |  750  |   800  |  850  |   900

דגם

נופר

דלת חלקה קלאסית המעניקה
מראה נקי ומתמזגת באופן
מושלם בכל חדר או חלל
שתבחרו להציב אותה.

שחור

מידות כנף

510 | 600 | 650 | 700

750 | 800 | 850 | 900

חומרים טבעיים

עמיד במים

10 שנות אחריות